Közzétételi lista

 

Közzétételi lista - KIR adatbázis

 1. Alapító okirat
 2. Házirend 2020
 3. SZMSZ 2020
 4. Pedagógiai program 
 5. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 6. A beiratkozásra meghatározott idő:  
  A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 
 7. A kompetenciamérés eredménye: Összefoglaló jegyzőkönyv
 8. A tanulók le - és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok, az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutató
 9. Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei: 
  Érettségi vizsgák átlageredményei 2019
 10. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei, korrepetálások, érettségi előkészítők, szakkörök igénybevételének lehetőségei
 11. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai – Az értékelés és ellenőrzés általános elvei 
 12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje – A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

  Osztályozó vizsga letételének ideje:

 13. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma. 2019-2020. tanév osztályai: Nappali, Esti 

 14. A szakképzésben résztvevő iskolákban a pályakövetés eredményei

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot

×

Felnőttek ingyenes szakmai képzése 2