Vegyész technikus, magyar-német két tanítási nyelvű képzés (kód:0570)

Tanulmányi terület kód: 0570

Ágazat: Vegyész, magyar-német két tanítási nyelvű

  • A megszerezhető szakképesítés: 54 524 03 Vegyész technikus
  • Képzési idő: 1 + 5 év
  • Egészségügyi követelmény: szükséges
  • Felvehető tanulók létszáma: 34 fő

Felvételi eljárás

Felvételi vizsga: központi írásbeli – magyar nyelv és matematika.

A vizsga egyes részei alól mentességet – a szülő kérelme alapján, melyhez csatolnia kell a megfelelő szakértői vélemény másolatát – az igazgató ad. A vizsga eredménye ekkor a teljesített vizsgarész százalékban kifejezett értékének a fele.

A rangsorolás: A központi írásbeli vizsga eredményének kétszerese (max. 200 pont), Magyar nyelv vagy irodalom tantárgyból (a jobbik számít) az 5-7. évfolyamok év végi, a 8. osztály félévi osztályzata (max. 20 pont), Történelem tantárgyból az 5-7. évfolyamok év végi, a 8. osztály félévi osztályzata (max. 20 pont), Matematika tantárgyból az 5-7. évfolyamok év végi, a 8. osztály félévi osztályzata (max. 20 pont), Idegen nyelv tantárgyból az 5-7. évfolyamok év végi, a 8. osztály félévi osztályzata (max. 20 pont), Kémia tantárgyból a 7. évfolyam év végi, a 8. osztály félévi osztályzatainak a kétszerese (max. 20 pont), Maximálisan 300 pont szerezhető.

Azonos teljesítményű felvételizők esetén előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, ezt követően a debrecenieket, harmadsorban azt a tanulót, akinek testvére, szülője az iskola tanulója (volt).

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot