Közzétételi lista

Közzétételi lista - KIR adatbázis

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

23. § (1) A nevelési - oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

 

A kompetenciamérés eredménye:

Összefoglaló jegyzőkönyv

d) a tanulók le - és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:

Lemorzsolódás 2016-2017
Lemorzsolódás 2015-2016
Lemorzsolódás 2014-2015

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,

Érettségi vizsgák átlageredményei 2017
Érettségi vizsgák átlageredményei 2016
Érettségi vizsgák átlageredményei 2015

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

Korrepetálások, érettségi előkészítők, szakkörök igénybevételének lehetőségei

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,  

Osztályozó vizsga letételének ideje:

9 - 11. évfolyamon : 2018. június első két hete
12. illetve 5/13. és 2/14. évfolyamon: 2018. április utolsó két hete

A tervezett érettségi és szakmai vizsgák időpontjai a tanév rendjében találhatók meg. 

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

2017-2018. tanév osztályai
2016-2017. tanév osztályai
2015-2016. tanév osztályai

A szakképzésben résztvevő iskolákban a pályakövetés eredményei

Pályakövetés 2017
Pályakövetés 2016

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot