Közzétételi lista

Közzétételi lista - KIR adatbázis

 1. Házirend 
 2. Szervezeti és működési szabályzat 
 3. Pedagógiai program 
 4. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 
 5. A beiratkozásra meghatározott idő: 2020. 06. 23-ig a 9. évfolyamon, 2020. 08. 24-ig a felnőttoktatásban.
  A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 
 6. A kompetenciamérés eredménye: Összefoglaló jegyzőkönyv
 7. A tanulók le - és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok, az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutató
 8. Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei: 
  Érettségi vizsgák átlageredményei 2019
 9. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei, korrepetálások, érettségi előkészítők, szakkörök igénybevételének lehetőségei
 10. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai – Az értékelés és ellenőrzés általános elvei 
 11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje – A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

  Osztályozó vizsga letételének ideje: 9 - 11. évfolyamon : 2020. június első két hete, 12. illetve 5/13. és 2/14. évfolyamon: 2020. április utolsó két hete

 12. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma. 2019-2020. tanév osztályai: Nappali, Esti 

 13. A szakképzésben résztvevő iskolákban a pályakövetés eredményei

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot